Fir déi Jonk bis 20 Joer
[ publié : 10/09/2018 ]

Zënter dem 1. August 2018 u ka jiddereen ënner 20 Joer gratis mam Bus, Tram an Zuch fueren. Et geet duer, wann déi Jonk eng Pièce d'identité dobäi hunn, fir dës op d'Demande vum Controller virzeweisen.