Brainfood - Iesse fir d'Gehier

Intelligenz mam Läffel iessen, geet dat? Leider net! Mir kënnen awer mat verschiddene Liewesmëttel ons gro Zellen esou richteg op Toure bréngen.

Manner Stress beim Léieren, eng besser Konzentratioun, Ausdauer, eng Toppform am Alldag, wéi kann dat fonctionnéieren?

Op all dës Froe kréien d’Schüler um Sprong fir an „déi grouss Schoul“ zu Weimeschkierch am Projet Brainfood eng Äntwert. Op déi Manéier kënne si sech da selwer eppes Gutt a Gesondes fir d’Schoul preparéieren.

Natierlech gëtt och praktesch geschafft, a dat Zoubereet mat Genoss giess.

 

  

Zilgrupp: Cycle 4.2

Datum: 1. an 3. Trimester

Deeg: LU ME VE

Horaire: 8.30-13.30 Auer

Plaz: Pädagogesch Kichen zu Weimeschkierch

Transport: mam ëffentlechn Transport dohinner, mam Bus vum CAPEL zréck an d'Schoul. Begleetpersoun sur Demande.

Weider Informatiounen:

Diana Degroote Tel.: 4796-4449 – Mail:
Anela Adrovic Tel.: 4796- - Mail: